Yoga og meditasjon

Yoga og meditasjon

VILDE Yoga ønsker å være et yogastudio for alle uansett alder, etnisk bakgrun, kjønn, legning og tro.

Yoga omtales gjerne som verdens eldste vitenskap om livet. Ordet yoga kommer fra sanskrit og betyr «å forene». Det henspeiler på forening av kropp og sinn, det å ha sinnet fokusert i kroppen og å være til stede her og nå. Yogafilosofien har sin opprinnelse i India for over 5000 år siden.

Man kan tidfeste ulike funn omtrent 5000 år tilbake, som har gitt innsikt til samlinger og yogaskrifter basert på østlig filosofi og religion. Yoga definerers derimot som filosofi og er ingen religion.

Moderne yoga er en allsidig form for trening av kropp og sinn. Det finnes mange ulike yogaretninger som vektlegger ulike aspekter ved yoga, fra avspenning og meditasjon til mer dynamisk og fysisk krevende yoga. Pusten er essensiell i all yogatrening. Pusten er mekanismen som binder sammen kropp og sinn. I vår tid der alt går stadig raskere, er det nyttig å vite at forskning og studier har påvist at yogateknikker særlig kan bidra til å motvirke stress og stressrelaterte lidelser.

Finn din indre kraft

Yoga gjør deg mer bevisst på

– deg selv

– pusten din

– kroppen din

– følelsene dine

– tankene dine

Roer deg og samler deg slik at du bedre kan finne frem til din indre kraft og ditt potensiale. Yoga blir også betegnet som et selvhealings verktøy. 

 

Fordeler med yoga

Fred og ro

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?