Sivananda Yoga (klassisk yoga)

Sivananda Yoga er et helhetlig yogasystem utviklet av den indiske legen Swami Sivananda (1887-1963). Sivananda Yoga tar utgangspunkt i den opprinnelige indiske yogafilosofien, men er allmenngyldig, tidløs og passer derfor også moderne yogier....

Asthanga Yoga

Ashtanga Yoga er en fysisk krevende yogastil, hvor pust, bevegelse og meditasjon forenes. Ashtanga yoga passer i prinsippet for alle.  Stilen er basert på flere tusen år gamle skrifter og tradisjoner. Fremlidne  Sri K. Pattabhi Jois (Guruji) fra Mysore i India, er...

Kundalini Yoga

Kundalini Yoga (yogaen for bevisshet) er en transformerende, effektiv, helhetlig og komplett yogaform. Dette er fordi denne formen for yoga, i tillegg til fysisk trening, fokuserer mer på å øke vår bevissthet og tilstedeværelse, både i oss selv og i samspill med...

Klassisk HOT Yoga

Her kan du lære litt om de 26 øvelser og deres effekter. Ulike former for yoga har litt ulike navn på øvelsene. Navnene brukt her kommer fra den gamle avstamningen som ble laget av Bishnu Gosh. 1. Pranayama: Pust Hjelper lungene med å nå maks ekspansjonskapasitet Bra...

Hot Yoga (Bikram style)

Bikram Choudhury skapte en ny form for yoga som kombinerte østlig og vestlig kunnskap. Øktene varer i 90 minutter, hvor du må gjøre 26 komplette asanaer (stillinger). Det innebærer også å gjøre pusteøvelser i et rom som er satt til en svært høy temperatur. Hver...