1. Ida nadi er den venstre kanal. Den har sitt utspring i mooladhara (rot) chakraen, hvorfra den flyter til venstre og beveger seg inn og ut av chakraerne i midten af kroppen, inntil den slutter i venstre nesebor. Ida nadi representerer månen og den feminine, mentale energi. Når energien går gennem ida nadi, sies det at det gjør oss mere omsorgsfulle og kjærlige, og i stand til at styre våre mentale prosesser.
  2. Pingala nadi er den høyre kanal. Den starter også i mooladhara-chakraet, men flyter til høyre, inn og ut af chakraerne og slutter i høyre nesebor. Pingala nadi representerer solen og den maskuline, kroppslige livsenergi – prana. Når energi løper gjennem pingala nadi, sies det at det gir oss besluttsomhet og motivation, og evnen til at tenke rasjonellt og logisk.
  3. Sushumna nadi er den sentrale kanal, som ida og pingala beveger seg omkring. Sushumna nadi går i midten af kroppen gjennem ryggsøylen og chakraerne. Denne nadi representerer åndelig bevissthet.