“Yoga is the practice of quieting the mind” – Patanjali

Det kommer til stadig nye retninger innen yoga. Faktisk er det en trend som innebærer at hver yogalærer lager sin egen nye yogastil.

Likevel, de er basert på de gamle tradisjonene.

Hos VILDE underviser vi akkurat nå i Yin Yoga, Myk Yoga og HOT Yoga (Bikram Style).

Hva er Yin Yoga?

Yin yoga er en rolig yogapraksis der vi er stillingene over tid. Vi påvirker kroppens ledd, ligamenter, sener, muskler og bindevev til å bli mer åpne og myke, samtidig som leddene styrkes.

Yin yoga er et samlebegrep for all yoga som utføres mykt og med fokus på det rolige og den stille stunden. Yang yoga er mer bevegelse og flyt for å skape varme og kraft, styrke musklene og skape muskulære forandringer i kroppen. Yin yoga skaper flyt gjennom kroppens bindevev og energibaner, økt bevegelighet samt mobilisering og stryke i ledd og ligamenter.

Yin yoga er rolig og myk praksis som bringer kroppen i en meditativ tilstand og hjelper oss å roe ned i en tid der alt går fortere og fortere. Når vi er i stillingene lenge finnes det åpning for refleksjon, ettertanke og oppmerksomt nærvær. Vi har tid og rom til å rette bevisstheten mot pusten og kroppen, og tillater stunden å være akkurat som den er, uten å stenge ute deler av opplevelsen, uten å dømme.

Når vi begynner å åpne kroppen gjennom yin yoga kan vi også begynne å frigjøre tankene fra å holde fast på ideer om hvordan ting skal være. Vi lærer å se våre handlingsmønstre med nye briller. Vi tillater oss å være i opplevelsen og lytte til kroppens naturlige grenser.

Hvorfor er yin yoga viktig?

  • Hjelper oss å gjenopprette kontakten med nervesystemet, og å lære det å kjenne

  • Hjelper til å opprettholde et friskt bindevev og ledd. Gir oss den mykheten og styrke vi trenger i hverdagens gjøremål

  • Hjelper oss å finne tilbake til vår kraft og opprettholde en bedre balanse mellom kropp, følelse, tanke og sinn

  • Hjelper til å styrke flyten av qi/prana gjennom energimeridianene

  • Hjelper å balansere yin- og yang aspektene av oss selv