Velkommen til 2 dagers kurs med Urometoden onsdag 11. + torsdag 12. oktober

Velkommen til to dagers kurs i UROperspektivet.

Slik vi på UROskolen ser det er det å ha indre uro en helt normal del av det å være et menneske. Hva er indre uro? Den følelsen i kroppen, knuten i magen eller strammingen i brystet. Rastløsheten og uroen I kroppen. Dette er ofte knyttet til tankene som svirrer, som kritiserer deg for hvordan du er, de tankene som mener at livet burde ha vært annerledes.. Det er dypt menneskelig å forsøke å få vekk den uroen vi kjenner, og det er også dypt menneskelig å finne ulike metoder for å prøve å få den vekk. Det kan være så mangt; sørge for å ha kontroll på livet, trene mye, spise mye, spise lite, bytte jobb, bytte partner, og så videre. For mange fungerer det godt en god stund å holde på med disse strategiene, men så kommer vi til et sted i livet hvor uroen styrer mer og mer av måten å være i livet på, og kanskje du kjenner at du ikke lengre er tilfreds med livet sånn som det er. Kanskje blir du oftere sur, sint, redd, kanskje du mener at du selv er feil, eller at alle rundt deg er feil.. Det er her UROperspektivet kommer inn i bildet; hvordan kan du lære å leve med den uoren du har? Hvordan kan du bruke uroen som en inngang til å få et mer tilfreds liv, til å finne frem til dine ressurser som nysgjerrighet, vennlighet, interesse og engasjement? Kan det virkelig være sånn at uroen er det som skal til for å få et tilfreds liv? Hele ditt liv (?) har du kanskje forsøkt å få vekk uroen, og det har ført deg hit. Sånn har det i alle fall vært for meg, jeg har gjort så mange ulike ting for å få vekk min uro. Så; hvorfor ikke prøve noe nytt mens du fortsatt kan? I disse to dagene skal vi utforske den virkeligheten vi har sammen – og vi forsøker å se på virkeligheten din gjennom et UROperspektiv. Fordi at virkeligheten er jo som den er, og det er lite nyttig å diskutere hvordan vi syntes den skulle ha vært. På et slikt kurs kommer du nær de andre deltakerene, og det gir mulighet til å møte dine egne vanskelige følelser. Ofte er det like nyttig å lytte til hvordan andre har det i livet, som å selv dele, og du får mulighet til begge deler disse to dagene.

Velkommen til kurs!