Forskning viser at yoga har gunstige helseeffekter. Yoga kan redusere endringer i blodkar som er involvert i utvikling av visse hjerte-karsykdommer.

Studier viser også at yoga muligens forsinker utviklingen av aterosklerose. Dette er en sykdom der plakk bygger seg opp på innsiden av arteriene og som kan forårsake hjerteinfarkt eller hjerneslag.

Lavere blodtrykk og stresshormoner

I 1998 kom den første studien innen medisinsk yoga fra Karolinska institutet som viste god effekt på ryggpasienter. Men interessen bredte seg for alvor da sykepleier og yogaterapeut Maria Nilsson ved hjerteavdelingen hos Danderyds sjukhus publiserte en mindre pilotstudie i 2009.

Hun fant at medisinsk yoga senket både blodtrykk og kortisolnivå signifikant når det ble brukt i rehabilitering for pasienter som hadde hatt hjerteinfarkt. I kontrollgruppen som bare gjorde vanlige fysioterapi-øvelser, steg derimot både blodtrykk- og kortisolnivå. Pasientene i yogagruppen oppga også forbedret allmenn helsetilstand, mindre uro og bedre søvn.

Siden januar 2010 har derfor en time yoga i uka vært en fast del av rehabiliteringen av disse pasientene hos Danderyds sjukhus, et offentlig sykehus i Stockholm. Der tilbys yogaen også til slagpasienter og til pasienter med utmattelsessyndrom, etter at to andre studier viste god effekt også her.

Ifølge Engqvist har andre studier vist at nivåene av antistresshormonet oksytocin øker som følge av yoga. En studie i Malmø har også vist god effekt ved depresjon, angst og stress, mens Huddinge sjukhus har vist effekt ved hjertesvikt.